مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فراخوان پزشکان متخصص بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) شهرستان فسا برای شرکت در روند پژوهش بالینی دانشگاه
 

 

دکتر مجتبی فرجام؛ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا اعلام نمودند: با توجه به اعلام نیاز واقعی کشور در توسعه علوم بالینی و نظر به آنکه خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی فسا از پزشکان متخصص جوان و نخبه با تعداد قابل توجهی برخوردار می باشد شایسته است متخصصین گرانقدری که در حوزه های مختلف علوم بالینی مشغول به ارائه خدمات پزشکی و درمانی می باشند  جهت همکاری با واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا با آدرس پستی  مکاتبه نمایند. 
ضمنا حمایت مالی از طرح های این عزیزان پس از داوری و تصویب در شورای واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه میسر خواهد بود.