• 1401/08/08 - 12:58
  • - تعداد بازدید: 88
  • - تعداد بازدیدکننده: 81
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

اصول و انواع روش های ایمونوتراپی وسل تراپی در سرطان

به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی اصول وانواع روش های ایمونوتراپی وسل تراپی در سرطان به تاریخ دوشنبه 1401/8/16 ساعت 19-17درسالن نحوی دانشگاه موکول گردید.

  • گروه خبری : گروه های محتوا
  • کد خبر : 7038
کلمات کلیدی
فاطمه شکوهی
خبرنگار

فاطمه شکوهی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: