دکتر  عزیز اله   دهقان

دکتر عزیز اله دهقان

عضوشورا

ایمیل: dehghan.aziz@yahoo.com

تحصیلات

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

 دکتر محسن  گوهری نیا

دکتر محسن گوهری نیا

رئیس واحد

شماره داخلی: 071-53315020--208داخلی
تلفن: 071-53312981
ایمیل: goharinia@gmail.com

تحصیلات

دکترای تخصصی فارماکولوژی

 دکتر آذر بهادرمنش

دکتر آذر بهادرمنش

رییس بیمارستان

شماره داخلی: 363
تلفن: 071-53315011-20

تحصیلات

دکترای تخصصی طب اورژانس

 دکتر مریم زحمتکشان

دکتر مریم زحمتکشان

عضو شورا

ایمیل: zahmatkeshan8@yahoo.com

تحصیلات

دکترای تخصصی فناوری اطلاعات سلامت

 دکتر یاسر منصوری

دکتر یاسر منصوری

معاون تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا

ایمیل: y.mansouri@fums.ac.ir

تحصیلات

دکترای تخصصی ژنتیک

 دکتر محمد مهدی نقی زاده

دکتر محمد مهدی نقی زاده

عضو شورا

ایمیل: Mmnaghi2@yahoo.com

تحصیلات

دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

  دکتر  مریم کاظمی

دکتر مریم کاظمی

دبیر شورا

ایمیل: maryamkazemi78@gmail.com

تحصیلات

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: