اهداف وبرنامه ها

 

♦ گسترش پژوهش های کاربردی درزمینه های بالینی

♦ برگزاری کارگاه های پژوهشی و ژورنال کلابهای آموزشی جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی

♦ فراهم آوردن زمینه ی مناسب جهت ارایه ی خدمات مشاوره ای به پژوهشگران

♦ تشکیل کمیته های متشکل ازاساتید بالینی و دانشجویان و حمایت از آنها جهت انجام طرح های تحقیقاتی در راستای اولویت های پژوهشی معاونت تحقیقات

♦ ثبت ایده های اساتید و بررسی آنها در کمیته های مربوطه جهت به انجام رساندن آنها

 

وظایف واحد

♦ حمایت از انجام پژوهشهای بالینی

♦ ارائه خدمات پژوهشی به محققین در خصوص مشاوره‌های تخصصی ، متدولو‍‍‍ژی، مقاله نویسی ،کداخلاق پزشکی

♦ برگزاری کارگاههای آموزشی

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: