مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

  1. اخبار و اطلاعیه هااخبار و اطلاعیه ها

دومین فراخوان ارائه ی پیشنهادات معاونت تحقیقات و فناوری

دومین فراخوان ارائه ی پیشنهادات معاونت تحقیقات و فناوری

دومین فراخوان ارائه ی پیشنهادات معاونت تحقیقات و فناوری موضوع: راهکارهای مدیریت هزینه طرح های پژوهشی و نوسانات ارز مهلت ارسال پیشنهادات:   1397/09/01     لغایت     1397/10/01  نحوه ارسال پیشنهادات : مراجعه به سامانه پیشنهادات دانشگاه به آدرس:  ...

کسب رتبه دوم کشوری توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا

کسب رتبه دوم کشوری توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا

گزارش وب دا ؛ دکترمجتبی فرجام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: بر اساس نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1396، واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی فسا موفق به کسب ...

فراخوان پزشکان متخصص بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) شهرستان فسا برای شرکت در روند پژوهش بالینی دانشگاه

فراخوان پزشکان متخصص بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) شهرستان فسا برای شرکت در روند پژوهش بالینی دانشگاه

فراخوان پزشکان متخصص بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) شهرستان فسا برای شرکت در روند پژوهش بالینی دانشگاه     دکتر مجتبی فرجام؛ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا اعلام نمودند: با توجه به اعلام نیاز واقعی کشور در توسعه علوم بالینی و نظر به آنکه ...

leader president behdasht tahavol farsp saamad