• 1400/08/15 - 08:01
  • - تعداد بازدید: 176
  • - تعداد بازدیدکننده: 167
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

دوره آشنایی با نرم افزار SPSS

به منظور توانمندسازی کارشناسان و پژوهشگران، واحد توسعه تحقیقات بالینی دوره شش روزه آشنایی با نرم افزار SPSS از تاریخ 15 تا 21 آبان ماه به صورت حضوری و مجازی برگزار نمود.

 این دوره توسط آقای محمد مهدی نقی زاده جهرمی (عضو هیأت علمی دانشگاه) با همراهی سرکار خانم سعیده زارعی (کارشناس گروه پزشکی اجتماعی) تدریس شد.
جلسه اول: معرفی نرم افزار، نحوه ورود داده
جلسه دوم: دستور recode، compute، آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی)، جداول فراوانی
جلسه سوم: آزمون خانواده T و آزمون های ناپارامتری آن، آزمون کلموگروف_ اسمیرنف (Kolmogorov-Smirnov test)
جلسه چهارم: تحلیل واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA) ، آزمون های تعقیبی  (Post Hoc Tests)، آزمون لیون، آزمون ولچ (Welch test )، آزمون کروسکال والیس ( Kruskal Wallis)، تحلیل کوواریانس (ANCOVA)
جلسه پنجم: آزمون کای دو ( Chi Square)، آزمون دقیق فیشر (Fisher Exact Test)، آزمون مک نمار (Mc Nemar Test)
جلسه ششم: آزمون های رگرسیون و همبستگی
در پایان برای شرکت کنندگان این دوره، گواهی معتبر صادر گردید.
  • گروه خبری : گروه های محتوا,اخبار
  • کد خبر : 5769
کلمات کلیدی
فاطمه شکوهی
خبرنگار

فاطمه شکوهی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: