• 1401/01/15
  • - تعداد بازدید: 89
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

وبینارهای کووید 19

Covid Webinars 19

مقالات کووید-19

مقالات کووید-19مقالات کووید-19 چاپ شده درسال 1399 ژورنال نویسندگان عضو واحد تاریخ چاپ نوع نمایه نوع مقاله عنوان مقاله ردیف Risk Management and Healthcare دکتر مصطفی بیژنی و دکتر مجتبی فرجام 2020/7/14 Scopus Original Article Health professionals' ...
 
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: