• 1400/12/14
  • - تعداد بازدید: 170
  • زمان مطالعه : 13 دقیقه

طرحهای تحقیقاتی

Research projects

طرح های تحقیقاتی سال 1399

 

ردیف

عنوان طرح

مجری طرح

1

تاثیر ورزش درمانی بر درد و ناتوانی های ناشی از کمردرد (99221)

دکتر سلمان وجدانی

2

بررسی فراوانی الگوهای درگیری ریه در سی تی اسکن بیماران کووید19 بیمارستان ولیعصر فسا (99101)

دکتر یوسف غلامپور

3

بررسی استفاده از طب مکمل و جایگزین در افراد مبتلا به آسم در شهر فسا (99102)

دکتر یوسف غلامپور

4

بررسی اثر ضد التهابی عصاره برگ انبه (Mangifera indica) بر التهاب مجاری تنفسی بیماران مبتلا به کروناویروس بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا (99112)

دکتر یوسف غلامپور

5

بررسی اثر ضد التهابی ترکیب عصاره گلنار فارسی، گل بنفشه و گل سرخ بر التهاب مجاری تنفسی بیماران مبتلا به کروناویروس بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا(99125)

دکتر یوسف غلامپور

6

تعیین سطوح کمی Circular RNA های انسانی کنترل کننده ایمنی و تکثیر ویروسی شامل circ-GATAD2A، mcircRasGEF1B، circular RNA100783 ، circPOLR2A ، circDHX34 ، circRBM33 در افراد مبتلا به عفونت COVID-19 و ارتباط آنها با ویژگی های کلینیکوپاتولوژی بیماران(97581)

دکتر یوسف غلامپور

7

تعیین تغییرات دررونوشت LncRNA های انسانی سلول هایتک هسته ای درگیر در کنترل ویروس بر ویژگی های بالینی بیماران مبتلا به عفونت کوید 19،(99007)

دکتر یوسف غلامپور

8

آنالیز بیان LncRNA های تنظیم کننده فعالیت سلوهای T CD_8^+و سلول های کشنده ی طبیعی (NK cells) شامل NeST LncRNA ، LncRNA Morrbid و Lnc-CD56 در بیماران مبتلا به عفونت ویروس COVID-19 و تعیین اهمیت بالینی آنها در بیماران(99009)

دکتر یوسف غلامپور

9

مطالعات مشاهده ای سیتومورفولوژیک از نمونه های خلط سینه و نازوفارینکس بیماران مبتلا به کویید 19(99019)

دکتر یوسف غلامپور

10

بررسی وجود و عدم وجود ویروس کرونا در سطوح پرخطر بیمارستان ولیعصر فسا(99027(

دکتر یوسف غلامپور

11

تشخیص زودهنگام بیماران مبتلا به COVID19 توسط بررسی تصاویر سی تی اسکن با متد شبکه کپسولی هوش مصنوعی(99030(

دکتر یوسف غلامپور

12

بررسی ارتباط آلاینده های هوا با ارجاعات بیمارستانی و مرگهای ناشی از بیماریهای تنفسی در شیراز طی سالهای 98-1389(99040(

دکتر یوسف غلامپور

13

سامانه ثبت بیماران مبتلا به کوید19 در شهرستان فسا(99061(

دکتر یوسف غلامپور

14

بررسی اثر ضد التهابی عصاره برگ انبه (Mangifera indica) بر التهاب مجاری تنفسی بیماران مبتلا به کروناویروس بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا(99112(

دکتر یوسف غلامپور

15

بررسی اثر ضد التهابی ترکیب عصاره گلنار فارسی، گل بنفشه و گل سرخ بر التهاب مجاری تنفسی بیماران مبتلا به کروناویروس بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا(99125(

دکتر یوسف غلامپور

16

ترومبوز عروقی وسیع در کیس سندروم حاد تنفسی coronavirus-2 (97566)

دکتر یوسف غلامپور

17

مدل سازی تصادفی گسسته پویائی بیماری کووید-19 بر اساس مدل SEIRD: مطالعه موردی شهرستان فسا (97577)

دکتر یوسف غلامپور

18

شناسایی همزمان عفونت های تنفسی ایجاد شده توسط سه ویروس تنفسی respiratory syncytial virus(RSV) ، covid-19 و Influenza با استفاده از روش حساس و سریع Multiplex Real-time PCR PCR(97571)

دکتر امیر انصاری

19

تعیین سطوح کمی Circular RNA های انسانی کنترل کننده ایمنی و تکثیر ویروسی شامل circ-GATAD2A، mcircRasGEF1B، circular RNA100783 ، circPOLR2A ، circDHX34 ، circRBM33 در افراد مبتلا به عفونت COVID-19 و ارتباط آنها با ویژگی های کلینیکوپاتولوژی بیماران(97581(

دکتر امیر انصاری

20

تعیین تغییرات دررونوشت LncRNA های انسانی سلول هایتک هسته ای درگیر در کنترل ویروس بر ویژگی های بالینی بیماران مبتلا به عفونت کوید 19،(99007(

دکتر امیر انصاری

21

آنالیز بیان LncRNA های تنظیم کننده فعالیت سلوهای T CD_8^+و سلول های کشنده ی طبیعی (NK cells) شامل NeST LncRNA ، LncRNA Morrbid و Lnc-CD56 در بیماران مبتلا به عفونت ویروس COVID-19 و تعیین اهمیت بالینی آنها در بیماران(99009(

دکتر امیر انصاری

22

بررسی ارتباط میزان کنترل قند با کیفیت خواب در بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان فسا(99014(

دکتر امیر انصاری

23

بررسی میزان اضطراب سلامت و تعیین عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ایران در جریان همه گیری کوید-19(99017(

دکتر امیر انصاری

24

سامانه ثبت بیماران مبتلا به کوید19 در شهرستان فسا(99061(

دکتر امیر انصاری

25

بررسی اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ با میزان سطح HbA1c در شهرستان فسا در سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۸(99008)

دکتر بابک پزشکی

26

بررسی ارتباط میزان کنترل قند با کیفیت خواب در بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان فسا(99014)

دکتر بابک پزشکی

27

بررسی میزان تستهای عملکرد تیروئید و ید ادرار در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان فسا در سال 1399(99037)

دکتر بابک پزشکی

28

بررسی تاثیر اعتیاد (تریاک) بر روی هورمون های تیروئیدی (T3, T4, TSH,T3r u)(99082))

دکتر بابک پزشکی

29

بررسی علل عدم تمایل بیماران دیابتی به انسولین درمانی در شهرستان فسا(99119)

دکتر بابک پزشکی

30

بررسی مسیر has_circ_0044073/miR-107/IL6,IL6R موثر در تنظیم مسیر سیگنالینگ PI3K/AKT درگیر در فرایند طوفان سیتوکاین بر ضد ویروس در بیماران مبتلا به COVID-19 و ارتباط آن با ویژگی های بالینی بیماران (علایم گوارشی و تنفسی)(99136(

دکتر بابک پزشکی

31

بررسی رابطه مصرف الکل و اپیوم با سندرم متابولیک- یک مطالعه مبتنی بر جمعیت(99151(

دکتر بابک پزشکی

32

بررسی مسیر has_circ_0004812/miR-1287-5p/IFN I موثر در تنظیم پاسخ سیستم ایمنی ذاتی بر ضد ویروس در بیماران مبتلا به COVID-19 و ارتباط آن با ویژگی های بالینی بیماران (علایم تنفسی وگوارشی)(99157(

دکتر بابک پزشکی

33

ارزیابی کاربردپذیری سیستم مدیریت یادگیری(سامانه نوید) از منظر اساتید و دانشجویان(99166(

دکتر بابک پزشکی

34

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در MicroRNA های MiR-100(RS543412) و MiR-506(RS5905008) با مقادیر CBC در مواجهه شغلی با ترکیبات BTEX(97526)

دکتر بهنام منصوری

35

تشخیص نادرست کووید 19به علت علائم غیرمعمول: گزارش مورد(97569)

دکتر زهرا پورمنتصری

36

بررسی تعیین سطوح بیان LncRNA های Giver ، ALT1، Lnc-Ang362، و Meg3 درگیر در تنظیم آنژیوتانسین نوع دو و آنزیم مبدل آنژیوتانسین نوع دو در افراد مبتلا به عفونت COVID-19 و تعیین ارتباط آنها با ویژگی های فیزیوپاتولوژی بیماران (97570)

دکتر زهرا پورمنتصری

37

شناسایی همزمان عفونت های تنفسی ایجاد شده توسط سه ویروس تنفسی respiratory syncytial virus(RSV) ، covid-19 و Influenza با استفاده از روش حساس و سریع Multiplex Real-time PCR PCR(97571)

دکتر زهرا پورمنتصری

38

تعیین تغییرات دررونوشت LncRNA های انسانی سلول هایتک هسته ای درگیر در کنترل ویروس بر ویژگی های بالینی بیماران مبتلا به عفونت کوید 19،(99007)

دکتر زهرا پورمنتصری

39

آنالیز بیان LncRNA های تنظیم کننده فعالیت سلوهای T CD_8^+و سلول های کشنده ی طبیعی (NK cells) شامل NeST LncRNA ، LncRNA Morrbid و Lnc-CD56 در بیماران مبتلا به عفونت ویروس COVID-19 و تعیین اهمیت بالینی آنها در بیماران(99009)

دکتر زهرا پورمنتصری

40

آنالیز مکانی عوامل خطر بروز سرطان کولورکتال درایران ،1399(99031)

دکتر زهرا پورمنتصری

41

بیماری COVID-19 به عنوان دلیل التهاب تیروئید تحت حاد: گزارش موردی(99058)

دکتر زهرا پورمنتصری

42

سامانه ثبت بیماران مبتلا به کوید19 در شهرستان فسا(99061)

دکتر زهرا پورمنتصری

43

بررسی شیوع تریکوموناس واژینالیس و نایسریا گونوره در زنان مبتلا به سرویسیت علامت دار مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا در سال 1398 با روش پی سی آر(99100)

دکتر زهرا پورمنتصری

44

بررسی اثر ضد التهابی عصاره برگ انبه (Mangifera indica) بر التهاب مجاری تنفسی بیماران مبتلا به کروناویروس بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا(99112)

دکتر زهرا پورمنتصری

45

ابتلای مجدد به Covid-19 در یک بیمار: گزارش یک مورد(99118)

دکتر زهرا پورمنتصری

46

همزمانی بیماری کرونا و آنفولانزا (H1N1): گزارش موردی در ایران(97562(47

بررسی اهمیت بالینی بیان( Vault RNA (vtRNA های vtRNA1-1، vtRNA1-2، vtRNA1-3 و vtRNA2-1 انسانی با نقش تقویت کننده تکثیر ویروسی در افراد مبتلا به عفونت COVID-19(97563)

دکتر جلال  کریمی

48

تشخیص اولیه بیماری تنفسی COVID-19 بر اساس سواب مقعدی و خلط: گزارش موردی در ایران(97564(

دکتر جلال  کریمی

49

ترومبوز عروقی وسیع در کیس سندروم حاد تنفسی coronavirus-2(97566)

دکتر جلال  کریمی

50

مقایسه توانایی تشخیص بیماری کرونا توسط روشهای تشخیصی موجوددر بیماران مبتلا به کرونا شهرستان فسا (97567)دکتر جلال  کریمی

51

بررسی تعیین سطوح بیان LncRNA های Giver ، ALT1، Lnc-Ang362، و Meg3 درگیر در تنظیم آنژیوتانسین نوع دو و آنزیم مبدل آنژیوتانسین نوع دو در افراد مبتلا به عفونت COVID-19 و تعیین ارتباط آنها با ویژگی های فیزیوپاتولوژی بیماران (97570(

دکتر جلال  کریمی

52

شناسایی همزمان عفونت های تنفسی ایجاد شده توسط سه ویروس تنفسی respiratory syncytial virus(RSV) ، covid-19 و Influenza با استفاده از روش حساس و سریع Multiplex Real-time PCR PCR(97571)

دکتر جلال  کریمی

53

تعیین سطوح کمی Circular RNA های انسانی کنترل کننده ایمنی و تکثیر ویروسی شامل circ-GATAD2A، mcircRasGEF1B، circular RNA100783 ، circPOLR2A ، circDHX34 ، circRBM33 در افراد مبتلا به عفونت COVID-19 و ارتباط آنها با ویژگی های کلینیکوپاتولوژی بیماران(97581(

دکتر جلال  کریمی

54

تعیین تغییرات دررونوشت LncRNA های انسانی سلول هایتک هسته ای درگیر در کنترل ویروس بر ویژگی های بالینی بیماران مبتلا به عفونت کوید 19،(99007(

دکتر جلال  کریمی

55

آنالیز بیان LncRNA های تنظیم کننده فعالیت سلوهای T CD_8^+و سلول های کشنده ی طبیعی (NK cells) شامل NeST LncRNA ، LncRNA Morrbid و Lnc-CD56 در بیماران مبتلا به عفونت ویروس COVID-19 و تعیین اهمیت بالینی آنها در بیماران(99009(

دکتر جلال  کریمی

56

بررسی الگو و امنیت غذایی در بیماران مبتلا به COVID-19 در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا(99021(

دکتر جلال  کریمی

57

بررسی ارتباط سواد سلامت و اضطراب بیماری کووید 19 در بزرگسالان شهر فسا(99035(

دکتر جلال  کریمی

58

سنجش سازه های مدل بزنف در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری کووید 19 در مردان شهر فسا؛ 1399(99041(

دکتر جلال  کریمی

59

بررسي اثر بيماري کرونا بر اقتصاد مردم شهرستان فسا(99043(

دکتر جلال  کریمی

60

کرونا و اقتصاد کرونا و اقتصاد(99044(

دکتر جلال  کریمی

61

بیماری COVID-19 به عنوان دلیل التهاب تیروئید تحت حاد: گزارش موردی(99058(

دکتر جلال  کریمی

62

سامانه ثبت بیماران مبتلا به کوید19 در شهرستان فسا(99061(

دکتر جلال  کریمی

63

ابتلای مجدد به Covid-19 در یک بیمار: گزارش یک مورد(99118(

دکتر جلال  کریمی

64

ارزیابی داروی ترکیبی گیاهی حاوی آنغوزه و درمنه در کووید 19: مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی(99139(

دکتر جلال  کریمی

65

ارزیابی داروی ترکیبی گیاهی حاوی آنغوزه و درمنه در کووید 19: مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی(99139)

دکتر جلال کریمی

66

مقایسه اثربخشی اینترفرون β1-a و اینترفرون β1-b در درمان بیماران بستری مبتلا به کووید-19 در بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا در زمستان 1399(99171)

دکتر جلال کریمی

67

بررسی میزان تستهای عملکرد تیروئید و ید ادرار در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز

بهداشت شهرستان فسا در سال 1399(99037)

دکتر مریم کاظمی

68

بررسی اثرات اپیدمی کوید 19 بر فعالیت حرفه ای پزشکان ایرانی(99039)

دکتر مریم کاظمی

69

بررسی ارتباط شیفت کاری شب و نمره خطربیماریهای قلبی عروقی فرامینگهام در کارکنان سلامت بیمارستان ولی عصر فسا(99042)

دکتر مریم کاظمی

70

سامانه ثبت بیماران مبتلا به کوید19 در شهرستان فسا(99061)

دکتر مریم کاظمی

71

بررسی عوامل تاثیرگذار بر مرگ و میر داخل بیمارستانی بیماران دچار سکته حاد قلبی در بیمارستان ولی عصر فسا از سال 95 تا 99(99161)

دکتر مریم کاظمی

72

بررسی میزان مرگ و میر و علل مرتبط با آن در افراد مصرف کننده و غیرمصرف کننده مواد مخدر و دخانی: مطالعه طولی با پیگیری 5 ساله در جمعیت کوهورت پرشین فسا(99162)

دکتر مریم کاظمی

73

بررسی رابطه‌ی طول مدت شیردهی بر شیوع بیماری های مزمن در زنان: مطالعه مقطعی در جمعیت کوهورت فسا(99163)

دکتر مریم کاظمی

74

فارماکواپیدمیولوژی مصرف مواد اعتیادآور تریاک و الکل در هر دو جمعیت بزرگسال و جوان در کوهورت پرشین فسا(99175)

دکتر مریم کاظمی

75

فارماکواپیدمیولوژی مصرف مواد اعتیادآور سیگار و قلیان در هر دو جمعیت بزرگسال و جوان در کوهورت پرشین فسا(99183

دکتر مریم کاظمی

76

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سکته قلبی و پیامدهای آن در شهرستان فسا از سال 1394 تا 1399: براساس رجیستری قلب فسا(99184)

دکتر مریم کاظمی

77

بررسی تغییرات نوارقلب در مصرف کنندگان داروهای موثر بر چربی خون در جمعیت کوهورت فسا(99190)

دکتر مریم کاظمی

78

بررسی رابطه مصرف مواد مخدر با فشار خون و دیابت در جمعیت کوهورت پرشین فسا(99199)

دکتر مریم کاظمی

79

ارتباط بین ترکیب بدنی (body composition) با مصرف اپیوم و دخانیات(99244)

رضا تبریزی

80

بررسی ارتباط آلودگی هوا با شدت علایم بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس: یک مطالعه مرور نظام مند(99268)

رضا تبریزی

81

بررسی اپیدمیولوژیک و پیامد های بیماری نارسایی قلبی در شهرستان فسا از سال 1394 تا 1398(97514)

دکتر عبدالحکیم الکامل

82

کنترل ضربان قلب در جمعیت کوهورت پرشین فسا: ارتباط مصرف بتا بلاکر ها و ضربان قلب در بیماران عروق کرونری(99150)

دکتر عبدالحکیم الکامل

83

بررسی عوامل تاثیرگذار بر مرگ و میر داخل بیمارستانی بیماران دچار سکته حاد قلبی در بیمارستان ولی عصر فسا از سال 95 تا 99(99161)

دکتر عبدالحکیم الکامل

84

بررسی علل بستری شدن مجدد بیماران با نارسایی قلبی در بیمارستان حضرت ولیعصر فسا 1396 -1399(99181)

دکتر عبدالحکیم الکامل

85

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سکته قلبی و پیامدهای آن در شهرستان فسا از سال 1394 تا 1399: براساس رجیستری قلب فسا(99184)

دکتر عبدالحکیم الکامل

86

بررسی مسیر circRNA-9119/miR-136/RIG I موثر در تنظیم پاسخ سیستم ایمنی ذاتی بر ضد ویروس و has_circ_0000654/miR-146a-5p/IL6درگیر در مسیرPI3K/AKTوتنظیم طوفان سیتوکاین در بیماران مبتلا به COVID-19 و ارتباط آنها با ویژگی های بالینی بیماران(99051)

دکترمجتبی سهراب پور

87

آنالیز بیان LncRNA های تنظیم کننده فعالیت سلوهای T CD_8^+و سلول های کشنده ی طبیعی (NK cells) شامل NeST LncRNA ، LncRNA Morrbid و Lnc-CD56 در بیماران مبتلا به عفونت ویروس COVID-19 و تعیین اهمیت بالینی آنها در بیماران(99009)

دکتر مجتبی سهراب پور

88

 
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: