تماس با ما
 

واحد توسعه تحقیقات بالینی :

 

نشانی: فسا میدان ابن سینا بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
تلفن مستقیم: 071-53312981
پست الکترونیک:  Clinicalresearch@fums.com

افیلیشن فارسی مرکز توسعه تحقیقات بالینی:

واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان ولیعصر(عج)، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

افیلیشن لاتین مرکز توسعه تحقیقات بالینی:

 Clinical Research Development Unit, Valiasr Hospital,Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

 

در مقالات و گزارش های انگلیسی

 

The Authors Would Like To Thank The Clinical Research Development Unit Of Valiasr Hospital, Fasa University Of Medical Sciences, Fasa, Iran For Their Support, Cooperation And Assistance Throughout The Period. Of Study                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: