• 1401/01/06
  • - تعداد بازدید: 119
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اختراعات

inventions

 
عنوان اختراع مالکان اختراع  مخترعان

 تاریخ ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع

نانوذرات ليپوزوم حاوي اسانس دارچين

با دوركنندگي عليه پشه ناقل مالاريا

 محمود اوصانلو

محمود اوصانلو

20/10/99 pdf
 گاز استريل دست پوش

علی قنبری اسد

امیرعباس برکتین

فاطمه آموزگار

علی قنبری اسد، امیرعباس برکتین،فاطمه آموزگار 24/8/99 pdf

 راهرو نانوپلاستيكي ايزوله

و قابل حمل

فاطمه آموزگار

علی قنبری اسد

امیرعباس برکتین

فاطمه آموزگار

علی قنبری اسد

امیرعباس برکتین

16/8/99 pdf

دستگاه دو منظوره استريل كننده محيط

و سطوح با استفاده از تركيبي از اشعه

uv، فيلتر دي اكسيد تيتانيوم و فيلتر هپا

محمود براتی

علی قنبری اسد

عباس  عبدالهی 

هادی میرزایی

علی قنبری اسد

محمود براتی،

عباس  عبدالهی 

، هادی میرزایی

7/8/99 pdf

نانوپد آغشته به نانوژل آنتي

باكتريالآهسته رهش

عباس عبداللهي

محمود اوصانلو

 

عباس عبدالهی

محمود اوصانلو

5/7/99 pdf

 

 

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: