• 1400/12/14
  • - تعداد بازدید: 133
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

فرم پیشنهاد کارگاه

Workshop proposal form

واحد توسعه تحقیقات بالینی با هدف تأمین نیازهای آموزشی پژوهشگران، با همکاری سایر حوزه های دانشگاه اقدام به ساماندهی برنامه های توانمندسازی پژوهشی نموده است.
به منظور تسهیل گردش کار دریافت نیازهای آموزشی پژوهشگران، واحد توسعه تحقیقات بالینی درخواست های ایشان را از طریق لینک https://www.empowerment.fums.ac.ir جمع آوری نموده و در اسرع وقت کارشناسان مربوطه پیگیری لازم جهت برنامه ریزی کارگاه ها و سمینارها را انجام خواهند داد.
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: