• 1400/12/22 - 14:17
  • - تعداد بازدید: 148
  • - تعداد بازدیدکننده: 138
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
مدرسه زمستانه

مدرسه زمستانه متدولوژی

مرکز توسعه تحقیقات بالینی مدرسه زمستانه متدولوژی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار کرد.

   عناوین ارائه شده در مدرسه زمستانه متدولوژی شامل:

  • طراحی مطالعه (دکتر باقری)
  • تعیین حجم نمونه و معیارهای ورود وخروج(دکتر دهقان)
  • نگارش اهداف و چک لیست مطالعات (دکتر باقری ودکتر کاظمی)
  • جدول متغییر ها وآنالیز(دکتر باقری ودکتر نقی زاده)
  • متا آنالیز (دکتر تبریزی)

     در این کارگاه. 5 روزه که در روزهای .16 الی25  اسفند ماه برگزار گردید ، اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققین دانشگاه  با بهره مندی از تدریس اساتید ، با شیوه های صحیح وکاربردی پژوهش آشنا شدندوهدف از برگزاری این کارگاه  رفع موانع پیشروی وسهولت انجام کار در امور پژوهشی می باشد. این کارگاه به شکل مجازی و در بستر ادوبی کانکت برگزار شد. شرکت کنندگان از سخنرانی، پرسش و پاسخ مجازی بهرمند شدند.گفتنی است برنامه کارگاه ضبط شده و همراه با محتوا در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد و به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می گردد.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 5875
کلمات کلیدی
فاطمه شکوهی
خبرنگار

فاطمه شکوهی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: