• 1400/12/16 - 12:24
  • - تعداد بازدید: 166
  • - تعداد بازدیدکننده: 159
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

وابستگی سازمانی مرکز توسعه تحقیقات بالینی (نحوه نگارش افیلیشن مرکز توسعه تحقیقات بالینی در مقالات)

درج نام واحد توسعه تحقیقات بالینی (Acknowledgement) و(Affiliation)در مقالات وپایان نامه ها وطرح های پایان یافته که از خدمات مشاوره ای این واحد استفاده نموده اند.

 

پیرو دستور وزارتی مبنی بر لزوم درج نام واحد توسعه تحقیقات بالینی در مقالات، پایان‌نامه‌ها و طرح های پایان یافته و به منظور رعایت اصول اخلاقی و حقوقی پژوهش، خواهشمند است نام این واحد در قسمت تقدیر و تشکر (Acknowledgement) مقالات، گزارش نهایی پایان نامه ها و طرح های پایان یافته ای که از خدمات مشاوره ای واحد استفاده نموده اند، به صورت زیر درج گردد:

در مقالات و گزارش های انگلیسی:


The authors would like to thank the Clinical Research Development Unit of Valiasr Hospital, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran for their support, cooperation and assistance throughout the period of study.


در مقالات و گزارش های فارسی: 

نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی  فسا به جهت پشتیبانی و همکاری در طول دوره مطالعه اعلام می دارند.


افیلیشن فارسی مرکز توسعه تحقیقات بالینی:

واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان ولیعصر(عج)، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

افیلیشن لاتین مرکز توسعه تحقیقات بالینی:

 Clinical Research Development Unit, Valiasr Hospital,Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

 


با کمال تشکر از حسن توجه شما بزرگواران
*واحد توسعه تحقیقات بالینی*

  • گروه خبری : گروه های محتوا
  • کد خبر : 5830
کلمات کلیدی
فاطمه شکوهی
خبرنگار

فاطمه شکوهی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: