• 1401/03/08
  • - تعداد بازدید: 172
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

برنامه زمان بندی مشاوره ها

برنامه زمان بندی مشاوره هادر واحد توسعه تحقیقات بالینی

ردیف عکس نام و نام خانوادگی مشاور زمینه مشاوره ساعت
1 دکتر محمد مهدی نقی زاده تحلیل آماری و کار با داده ها دوشنبه ها ساعت 14-12
2 دکتر مریم کاظمی تحلیل آماری و کار با داده ها یک شنبه ها ساعت 12-10
3 دکتر عزیزاله دهقان اپیدمیولوژی (طراحی مطالعه و روش تحقیق) سه شنبه ها ساعت 10-8
4 دکتر رضا تبریزی اپیدمیولوژی (طراحی مطالعه و روش تحقیق) دوشنبه ها ساعت 12-10
5 دکتر مریم کاظمی اپیدمیولوژی (طراحی مطالعه و روش تحقیق) یکشنبه ها ساعت 12-10
6 دکترپژمان باقری اپیدمیولوژی (طراحی مطالعه و روش تحقیق) شنبه ها ساعت 10-8
7 دکتر محسن گوهری نیا مشاور اخلاق پزشکی یکشنبه ها ساعت10-8
8 دکتر علی حسینی پور مشاور اخلاق پزشکی چهارشنبه ها ساعت 10-8
9 دکترمجتبی فرجام زبان انگلیسی (نگارش علمی و ویراستاری مقالات) سه شنبه ها ساعت 12-10
10 دکتر مریم زحمت کشان مشاور امور کامپیوتری و سابمیت دوشنبه ها ساعت 10-8
11 دکتر مهسا رستمی مشاور امور کامپیوتری و سابمیت چهارشنبه ها ساعت 12-10
12 دکتر مریم کاظمی مشاور تشکیل تیم تحقیقاتی یکشنبه ها ساعت 12-10
13 دکتر محسن گوهری نیا مشاور تشکیل تیم تحقیقاتی یکشنبه ها ساعت -10-8
14 دکتر علی قنبری اسد مشاور تجاری سازی و فناوری سه شنبه ها ساعت 14-12
15 دکتر محمود اصانلو مشاور تجاری سازی وفناوری شنبه ها ساعت 12-10
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: