دکتر محسن گوهری نیا

دکتر محسن گوهری نیا

عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی فسا مشاور تشکیل تیم تحقیقاتی ایمیل: goharinia@gmail.com تحصیلات: دکترای تخصصی فارماکولوژی
دکتر محمد مهدی نقی زاده

دکتر محمد مهدی نقی زاده

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا مشاورتحلیل آماری و کار با داده ها ایمیل: Mmnaghi2@yahoo.com تحصیلات: دکترای آمار حیاتی
دکتر مریم کاظمی

دکتر مریم کاظمی

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا مشاورتحلیل آماری و کار با داده ها ایمیل: maryamkazemi78@gmail.com تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی
دکتر رضا تبریزی

دکتر رضا تبریزی

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا مشاوراپیدمیولوژی (طراحی مطالعه و روش تحقیق) ایمیل: kmsrc89@gmail.com تحصیلات: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
دکتر پژمان باقری

دکتر پژمان باقری

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا مشاوراپیدمیولوژی (طراحی مطالعه و روش تحقیق) ایمیل: : bpegman@yahoo.com تحصیلات: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
دکتر عزیز اله دهقان

دکتر عزیز اله دهقان

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا مشاوراپیدمیولوژی (طراحی مطالعه و روش تحقیق) ایمیل: dehghan.aziz@yahoo.com تحصیلات: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
دکتر مریم کاظمی

دکتر مریم کاظمی

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا مشاوراپیدمیولوژی (طراحی مطالعه و روش تحقیق) ایمیل: maryamkazemi78@gmail.com تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی
دکتر علی  حسینی پور

دکتر علی حسینی پور

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا مشاور اخلاق پزشکی ایمیل: Alihoseinipour@gmail.com تحصیلات: دکترای تخصصی بیهوشی
دکتر محسن گوهری نیا

دکتر محسن گوهری نیا

رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی ( عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی )مشاوراخلاق پزشکی تلفن: 07153312981 شماره داخلی: 071-53315020-208داخلی ایمیل: goharinia@gmail.com تحصیلات: استادیار فارماکولوژی پزشکی
دکتر مهسا رستمی چایجان

دکتر مهسا رستمی چایجان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسامشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت (پروپوزال نویسی و رستجوی ژوفرنس نویسی، جرنال و ارسال مقالات) ایمیل: Alihoseinipour@gmail.com تحصیلات: دکترای تخصصی طب سنتی
دکتر مریم زحمت کشان

دکتر مریم زحمت کشان

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا مشاور امور کامپیوتری و ساب‌میت (پروپوزال نویسی و رفرنس نویسی، جستجوی ژورنال و ارسال مقالات) ایمیل: zahmatkeshan8@yahoo.com تحصیلات: دکترای تخصصی فناوری اطلاعات سلامت
دکتر مجتبی فرجام

دکتر مجتبی فرجام

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا مشاورزبان انگلیسی (نگارش علمی و ویراستاری مقالات) ایمیل: farjam.md@gmail.com تحصیلات: دکترای تخصصی فارماکولوژی
دکتر علی قنبری اسد

دکتر علی قنبری اسد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسامشاورتجاری سازی و فناوری ایمیل: alighanbariasad@gmail.com تحصیلات: دکترای تخصصی زیست فناوری
دکتر مریم کاظمی

دکتر مریم کاظمی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسامشاورتشکیل تیم تحقیقاتی ایمیل: maryamkazemi78@gmail.com تحصیلات: دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: