• 1400/12/14
  • - تعداد بازدید: 158
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

گزارش مشاوره ها

Consultation report

اقدامات انجام شده در زمینه مشاوره های پژوهشی:
  • جلب مشارکت پژوهشگران برتر دانشگاه به منظور ارائه مشاوره های پژوهشی در دفتر توسعه تحقیقات بالینی
  • ایجاد فرم الکترونیک درخواست خدمات مشاوره پژوهشی به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات
  • ارائه 130 مورد (حدود 150 ساعت) مشاوره پژوهشی به پژوهشگران بالینی
  • نظرخواهی از پژوهشگران در مورد خدمات ارائه شده به منظور ارتقای مستمر کیفیت
  • معرفی عناوین پیشنهادی اساتید جهت پایان نامه ها به دانشجویان
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: